இடுகைகள்

ஏப்ரல், 2013 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

வாழ்க்கை

மனதில் இருப்பது ஆயிரமாயிரம் எண்ணங்கள் யார் புரிந்து கொள்ளமுடியும்? சொன்னாலும் சொல்லாவிட்டாலும் அவை அவரவர்க்கே பின் சொல்வதில் என்ன லாபம்?  சொல்லாமல் இருந்தால் உறவுகளின் அர்த்தம் என்ன? வாழ்க்கையில் ஏன் இந்த முரண்?

கொஞ்சம் பணி மாற்றம் செய்து கொள்ளலாமா?

செய்ய வேண்டியப் பணிகள் நெடும் பட்டியலாய் நீண்டிருக்க காலம் சோர்வு இல்லாமல் தன் பாட்டுக்கு ஓடிக் கொண்டிருக்க பகலவன் மகிழ்ச்சியாய் ஒளிவீசி தன் பணியைச் செம்மையாய் செய்திருக்க பூமியும் கவலை இன்றி நிலவுடன் விளையாடிச் சுற்றிக் கொண்டிருக்க இருளும் மறதி இல்லாமல் ஓய்வு கொடுக்க எண்ணி வந்துகொண்டிருக்க குழம்பிப் போயிருப்பது என்னவோ நான் மட்டுமா? இந்த மனிதர் எல்லாம் என்று சொன்னால் ஒப்புக் கொள்வீரா? சினம் கொள்வீரா? சோர்வு, மறதி, வருத்தம் இப்படிப் பல இவை அனைத்திற்கும் மனிதர் மேல் அபாரக் காதல் இவை அன்புகொண்டு பார்க்க வர குழம்புவது என்னவோ மனிதர் தானே? மனிதருக்கு மட்டும் பல பணிகளா? காலமே,  பகலவனே, பூமியே, நிலவே, இருளே கொஞ்சம் பணி மாற்றம் செய்து கொள்ளலாமா? 

பூத்த கரும்பில் காய்த்த நெல்லில்

ஐங்குறுநூறு 4,  பாடியவர் ஓரம்போகியார் தோழி தலைவனிடம் சொல்வதாக அமைந்த மருதத் திணைப் பாடல். "வாழி ஆதன் வாழி அவினி பகைவர் புல் ஆர்க பார்ப்பார் ஓதுக என வேட்டோளே யாயே யாமே பூத்த கரும்பில் காய்த்த நெல்லில் கழனி ஊரன் மார்பு பழனம் ஆகற்க என வேட்டேமே" எளிய உரை:   வாழ்க ஆதன்!  வாழ்க அவினி! பகைவர் புல்லைத் தின்னட்டும். பார்ப்பனர்  வேதம் ஓதட்டும்  என  விரும்புகிறாள் தாய்.  கரும்பு பூத்தும் நெல் விளைந்தும் செழித்த ஊரைச் சேர்ந்தவனுடைய மார்பு பொதுச் சொத்தாக ஆக வேண்டாம் என்று விரும்புகிறேன் நான். விளக்கம்:   வாழ்க ஆதன்!  வாழ்க அவினி!  என்று தலைவனை வாழ்த்துகிறாள் தோழி.  சேர நாட்டைச் சேர்ந்த மன்னர்கள்  ஆதன் என்றும் அவினி என்றும் பெயர் பெற்றிருந்தனர்.  தலைவியை விட்டுப் பரத்தையிடம் தலைவன் செல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்று உணர்த்துகிறாள்.  நெல், கரும்பு ஆகியவை கருப்பொருளாகும். சொற்பொருள்:    வாழி ஆதன் வாழி அவினி -  வாழ்க ஆதன்  வாழ்க அவினி,  பகைவர் புல் ஆர்க - பகைவர் புல் தின்னட்டும்,  பார்ப்பார் ஓதுக - பார்ப்பனர்  வேதம் ஓதட்டும்,  என வேட்டோளே யாயே - என விரும்புகிறாள் தாய்,  யாமே – நான்,  பூத்த கரும

பால் பல ஊறுக பகடு பல சிறக்க

படம்
 ஐங்குறுநூறு 3, பாடியவர் ஓரம்போகியார் தோழி தலைவனிடம்   சொல்வதாக அமைந்த  மருதத் திணைப் பாடல். "வாழி ஆதன் வாழி அவினி பால் பல ஊறுக பகடு பல சிறக்க என வேட்டோளே யாயே யாமே வித்திய உழவர் நெல்லோடு பெயரும் பூக்கஞல் ஊரன் தன் மனை வாழ்க்கை பொலிக என வேட்டேமே" பாடலின் ஆங்கில விளக்கத்திற்கும் மொழியாக்கத்திற்கும் இந்த இணைப்பைச் சொடுக்கவும். எளிய உரை:  வாழ்க ஆதன்!  வாழ்க அவினி!  பால் நிறைவாக ஊறட்டும். எருது பலவாகச் சிறக்கட்டும் என  விரும்புகிறாள் தாய்.  விதை விதைத்த உழவர்கள் நெல்லோடு திரும்பும் பூக்கள் நிறைந்த ஊரைச் சேர்ந்தவனுடைய மனை வாழ்க்கைச் சிறப்பாக இருக்கட்டும் என்று  விரும்புகிறேன் நான். விளக்கம்:  சேர நாட்டைச் சேர்ந்த மன்னர்கள்  ஆதன் என்றும் அவினி என்றும் பெயர் பெற்றிருந்தனர்.    மன்னனை வாழ்த்திப் பாடல் துவங்குகிறது.   நெல்,  எருது , பூக்கள் ஆகியவை கருப்பொருளாகும்.  உழவர்  உரிப்பொருளாகும். சொற்பொருள்:  வாழி ஆதன் வாழி அவினி - வாழ்க ஆதன்  வாழ்க அவினி,  பால்பல ஊறுக - பால் நிறைந்து ஊறட்டும்,  பகடு பல சிறக்க - எருது பலவாகப் பெருகட்டும்,   என வேட்டோளே யாயே  - என விரும்பு

விளைக வயலே வருக இரவலர்

படம்
ஐங்குறுநூறு  2,  பாடியவர் ஓரம்போகியார்   தோழி தலைவனிடம்   சொல்வதாக அமைந்த மருதத் திணைப் பாடல். "வாழி ஆதன் வாழி அவினி விளைக வயலே வருக இரவலர் என   வேட்டோளே யாயே யாமே பல் இதழ் நீலமொடு நெய்தல் நிகர்க்கும் தண் துறை ஊரன்   கேண்மை வழி வழிச் சிறக்க என வேட்டேமே " எளிய உரை:    வாழ்க ஆதன்!   வாழ்க அவினி !   வயல் மிகுந்த விளைச்சல் தரட்டும் .  இரவலர் வந்து பலன் பெறட்டும்   என   விரும்புகிறாள் தாய் .   பல நீல வண்ண இதழ்கள் கொண்டு  நெய்தல் மலர் போல இருக்கும் குவளை மலர்கள் மலரும் குளிர்ந்த நீர்நிலைகள் உள்ள ஊரைச் சேர்ந்தவனுடன் தலைவியின்   நட்பு வழி வழியாகச்   சிறந்து இருக்கட்டும் என விரும்புகிறேன் நா ன் . விளக்கம்:   சேர நாட்டைச் சேர்ந்த மன்னர்கள்   ஆதன் என்றும்   அவினி என்றும் பெயர் பெற்றிருந்தனர்.    மன்னனை வாழ்த்திப் பாடல் துவங்குகிறது.  தோழி   இங்குத்   தாய் என்று குறிப்பிடுவது தலைவியை.   நீல மலர்கள்   கருப்பொருளாகும். வயல் உரிப்பொருளாகும். சொற்பொருள்:      வாழி ஆதன் வாழி அவினி -   வாழ்க ஆதன்   வாழ்க அவினி ,    விளைக வயலே - வயல்கள் நல்ல விளைச்சல் தரட்டும் ,  வர

இரண்டு கைகள் தட்டினால் தான்...

வானதி புது வீட்டிற்குக் குடியேறி நான்கு நாட்கள் ஆகிவிட்டன.  ஓரளவிற்குப் பொருட்களை எல்லாம் அதனதன் இடத்தில் வைத்தாயிற்று.  வீட்டு வேலை செய்வதற்கு ஆள் வேண்டும் என்று கீழ் வீட்டுப் பெண்ணிடம் சொல்லி வைத்தாள்.   அந்தப் பெண் ஒரு நடுத்தர வயதுள்ள பெண்ணைக் கூட்டிக் கொண்டு வந்தாள்.  வானதியிடம், "வேலைக்கு ஆள் வேணும்னு சொன்னிங்கள்ள, அதான் கூட்டிகிட்டு வந்தேன்..இவங்க பேரு அல்லி.   பேசிக்கோங்க..நான் அப்புறம் வரேன் என்று சொல்லிவிட்டு நகர்ந்தாள்.  வானதியும் நேரம், சம்பளம் எல்லாம் பேசி அந்தப் பெண்ணை வேலைக்கு அமர்த்தினாள்.  அல்லிக்கு ஐந்து பிள்ளைகள், அதில் ஒரு பெண் பதின்மூன்று வயதுடைய செண்பகம்.  ஊரில் விடுதியில் தங்கி எட்டாவது படித்துக்கொண்டிருந்த செண்பகம் விடுமுறையில் வீட்டிற்கு வந்தபொழுது அல்லியுடன் வந்தாள்.  ஒரு வாரம் விடுமுறை என்பதால் தினமும் அல்லியுடன் வந்த அவள் வானதியின் மூன்று வயதான மகனுடன் நன்றாக விளையாடினாள்.  ஒரு வாரம் கழித்தும் செண்பகம் வரவே வானதி விசாரித்தாள்.  "போங்க அக்கா.. நீ வேற..விடுதியில் இருந்து படிக்க வைக்கிறது கடினம்..படிப்பு இலவசம் என்றாலும் உணவுக்குப் பணம் கட்ட வேண்டும்

நெல் பல பொலிக பொன் பெரிது சிறக்க

ஐங்குறுநூறு  1,  ஓரம்போகியார் ,  மருதம் திணை - தோழி தலைவனிடம்   சொன்னது வாழி ஆதன் வாழி அவினி நெல் பல பொலிக பொன் பெரிது   சிறக்க என வேட்டோளே யாயே யாமே நனைய காஞ்சிச் சினைய சிறு மீன் யாணர் ஊரன்   வாழ்க பாணனும் வாழ்க என வேட்டேமே. எளிய உரை:   வாழ்க ஆதன்!   வாழ்க அவினி ! நெல் பல விளைச்சல் தரட்டும் , பொன் நிறைந்து சிறக்கட்டும் என விரும்புகிறாள்   தாய்.   நானும் அதையே விரும்புகிறேன். மொட்டுக்கள் நிறைந்த   காஞ்சி மரங்களும் சினையான   சிறு மீன்களும் நிறைந்த செழித்த ஊரைச் சேர்ந்தவன் வாழ்க.   பாணனும் வாழ்க என விரும்புகிறேன்.   விளக்கம்:    சேர நாட்டைச் சேர்ந்த மன்னர்கள்   ஆதன் என்று அவினி என்றும் பெயர் பெற்றிருந்தனர்.    முதல் வரி மன்னனை வாழ்த்துவதாக அமைந்துள்ளது.  தோழி   இங்குத்   தாய் என்று குறிப்பிடுவது தலைவியை.   நெல் ,   காஞ்சி , மீன் ஆகியவை கருப்பொருளாகும்.   வயல் உரிப்பொருளாகும். சொற்பொருள்:   வாழி ஆதன் வாழி அவினி - வாழ்க ஆதன் வாழ்க அவினி ,   நெல் பல பொலிக -   நெல் பல விளைச்சல் தரட்டும் ,   பொன் பெரிது சிறக்க -   பொன் பெருகி வளமையாகட்டும் ,   என வேட்டோளே யாயே -  

அஞ்சுவர எண்ணுவதற்குள் அஞ்சுவர

அஞ்சுவர எண்ணுவதற்குள் அஞ்சு பேரு ஒளிந்துக் கொள்ள  அஞ்சுவர விளையாட்டை விட்டு அஞ்சு பேரத்  தேட விட்டு அஞ்சுவர எண்ணி அம்மாவிடம் சேர்ந்தேன்! சொற்பொருள்: அஞ்சுவர - ஐந்து வரை; அஞ்சுவர - அச்சம் வர;   விளக்கம்: ஐந்து வரை எண்ணுவதற்குள் ஐந்து நண்பர் ஒளிந்து கொள்ள, அச்சம் வர கண்ணாமூச்சி விளையாட்டை விட்டுவிட்டு, ஐந்து வரை எண்ணிக்கொண்டே  அம்மாவிடம் ஓடி விட்டேன், அந்த ஐந்து நண்பரும் என்னைத் தேட விட்டு! அஞ்சுவர என்றால் அச்சம் தோன்ற என்று வாசித்தேன். இரு அஞ்சுவர எண்ணுவதற்குள் இதை எழுதி விட்டேன் மூன்று அஞ்சுவர எண்ணுவதற்குள் கருத்து சொல்லுங்கலேன்! :-)

கருங்கண் தாக்கலை

படம்
இயற்கையில் நடக்கும் நிகழ்ச்சியில் தன் கருத்தை ஏற்றி அழகாகச் சொல்வதில் நம் முன்னோர் சிறந்து இருந்தனர். ஏன் இதைச் சொல்கிறேன் என்று யோசிக்கிறீர்களா? ஒரு குறுந்தொகைப் பாடலைச் சொல்கிறேன் கேளுங்கள்.  "கருங்கண் தாக்கலை பெரும் பிறிது உற்றனக் கைம்மை உய்யாக் காமர் மந்தி கல்லா வன்பறழ் கிளை முதல் சேர்த்தி ஓங்கு வரை அடுக்கத்துப் பாய்ந்து உயிர் செகுக்கும் சாரல் நாட நடு நாள் வாரல் வாழியோ வருந்துதும் யாமே" குறுந்தொகைப் பாடல் எண்  69 ( குறுந்தொகை   சங்ககால எட்டுத்தொகை நூல்களில் ஒன்று). பாடியவர்   கடுந்தோட் கரவீரனார் .  குறிஞ்சித் திணைப் பாடல்  - தோழி தலைவனிடம்   சொன்னது. பாடல் விளக்கம்: கரிய கண்ணையுடைய தாவித் திரியும் ஆண் குரங்கு(கடுவன்)இறந்தது. அதனால் கைம்மை நிலை கொண்டு வாழ்வதை விரும்பாத பெண் குரங்கு (மந்தி), இன்னும் மரத்துக்கு மரம் தாவக் கூட கற்றிராத தன் சிறு  குட்டியை(பறழ்) தன்  உறவினரிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு ஓங்கி உயர்ந்த மலை உச்சியிலிருந்து பாய்ந்து உயிர் துறந்தது. மலை நாட்டுத் தலைவனே! நீ நள்ளிரவில் வராதே! அப்படி வந்தால் வருந்துவோம் நாமே! நீ நெடுநாள் வாழவேண்டும்!