இணையக்கல்வி - பகுதி 2

இணையக்கல்வி - பகுதி 1 பதிவில் இணையக் கல்வி பற்றி எழுதியிருந்தேன். இப்பதிவில் அது பள்ளிகளில் எப்படி பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று எனக்குத் தெரிந்ததைப் பகிர்கிறேன்.


என் இளைய மகனுக்கு (Kindergarten) பெரென்ஸ்டைன் பியர்ஸ் (Berenstain Bears) என்ற புத்தகங்கள் பிடிக்கும்.

இணையக்கல்வி - பகுதி 1

புத்தகம், குறிப்பேடு என்று இல்லாமல் இணையவழிக் கல்வி என்பது சரியா தவறா? அதுதான் எதிர்காலமா? எல்லாம் டெக்னாலஜிமயம் தான். அதற்காகப் பிள்ளைகளுக்கு அனைத்தையும் சிறுவயதிலேயே கொடுக்கவேண்டுமா? இப்படி பல கேள்விகள் எழுவதற்கான காரணத்தைச் சொல்கிறேன்.

சொன்ன நேரத்திற்கு முன் வந்துவிட்டேன் பார்த்தாயா?

ஆர்குரல் மேகம் பெருமழைத் தூவ 
கார்துவங் கிற்றே அழகியக் காட்டில் 
வீழ்துளி தந்த புதுப்புனல் ஆட
தாழ்கருங் கூந்தல் தலைவிவா விரைந்தே

யாழிசை இல்லறம் - ஐங்குறுநூறு 402

  ஐங்குறுநூறு 401 முதல் 410 வரையிலான பாடல்கள் 'செவிலிக் கூற்றுப் பத்து' என்று வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தலைவனும் தலைவியும் திருமணம...