இடுகைகள்

மே, 2015 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

மழை

படம்
உறங்கிக் கிடந்தவளைத் தட்டி எழுப்பினாய்           உற்சாகம் பெருகவே                                     சிறகு விரித்திடவே வானம் துலக்கினாய்               சிலிர்ப்பித்தாய் உயிர்க்கவே                     திறந்த முகிலினின்று கொட்டும்  அழகினில்           திகட்டாமல் மயக்கினாய்                   பறந்த நினைவுகளில் பாடல் கருவென                     பட்டென்று வந்திறங்கினாய்