இடுகைகள்

செப்டம்பர், 2018 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

நெய்யோடு மயக்கிய உழுந்து

படம்
ஐங்குறுநூறு  211 நெய்யொடு மயக்கிய உழுந்து நூற்றன்ன வயலைஅம் சிலம்பின் தலையது செயலைஅம் பகைத்தழை வாடும் அன்னாய்