இடுகைகள்

அக்டோபர், 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

நிசப்தம்

படம்
பனிவருடிய புல்லில் பருப்பெடுத்து ஓடுகிறது அணில் பறவை இரைக்குப்பியில் பசியாறுகிறது நூற்குஞ்சமுள்ள சிறுபறவை சூரியச் சிவப்பில் வந்துசேருகிறது

எழுத்தில் மட்டும்

படம்
கவிதை எழுதப் போகிறேன் என்றுதான் எழுந்தேன் சில மணிநேரங்களுக்குப் பின்