இடுகைகள்

ஆகஸ்ட், 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

ஆம்பளடா

படம்
Img:thx google மூன்றுபேர் இருசக்கர வாகனத்தில் வேண்டுமென்றே குறுக்கே வெட்டி ஆட்டம் காட்டலாம்...

அட..நீங்கள் வேறு! Olympics memes

படம்
Image:Thanks Google படிபடி என்பார் பச்சைக் குழந்தையைப்  பள்ளிசேர்க்கப் பாடாய்ப்படுவார் பாடமென்றால்  கணிதமும் அறிவியலும் தான் கணித மேதையோ  அறிவியல் மேதையோ  அதிகம் இல்லை  சல்லடை போட்டுத் தேடிடுவோம்  பாதகமில்லை! பள்ளிதாண்டியும் வகுப்பு அதிலும்  முன்னால் நிற்கும் படிப்பு ஓடாதே...ஆடாதே.. கவனமாய்ப் படி என்பார் ஒப்பித்து ஒப்பித்து  ஒப்பேத்தும் நிலையில் ... திடீரென்று கூவுகிறார் ஒலிம்பிக் ஒலிம்பிக் தங்கம் இல்லையாம்.. பதக்கம் இல்லையாம்.. அட..நீங்கள்வேறு.. அதெல்லாம் வருத்திடுமா? இந்த நகைச்சுவைத் திறமை  யாருக்கும் வராது! சிரிப்பாய்ச் சிரிக்கிறார் கண்ணாடி முன்னிருப்பது உணராமல்.. ஒலிம்பிக் .. அங்குபோனவர் பட்ட பாடு அப்பப்பா யாருக்குத் தெரியும்? அதைத் தெரிந்து  அதற்குக் குரல் கொடுத்தால் ... அட..நீங்கள் வேறு!

அவள் பெண்

படம்
Image:thanks Google ஒயிலாக நடக்கும் பாதையல்ல முட்கள் அகற்றி, கற்கள் தாண்டி ஏறியும் குதித்தும்  கணக்கிலடங்காக்  காயங்கள்  புறம் தள்ளி 

புதையல்

படம்
Image:thx Internet கரைக்குவர நினைக்கும்போதெல்லாம்  ஓரலை உள்ளிலிழுக்கும்  புது திசை...புதுப் பார்வை  வித்தியாசமான மீன்கள்  விதவிதமான சிப்பிகள்  கையில் எடுத்துக் கொண்டு  கரைவரப் பார்ப்பேன்..