ஆம்பளடா

Img:thx google

மூன்றுபேர்
இருசக்கர வாகனத்தில்
வேண்டுமென்றே
குறுக்கே வெட்டி
ஆட்டம் காட்டலாம்...

அட..நீங்கள் வேறு! Olympics memes

Image:Thanks Google

படிபடி என்பார்
பச்சைக் குழந்தையைப் 
பள்ளிசேர்க்கப் பாடாய்ப்படுவார்
பாடமென்றால் 
கணிதமும் அறிவியலும் தான்
கணித மேதையோ 
அறிவியல் மேதையோ 
அதிகம் இல்லை 
சல்லடை போட்டுத் தேடிடுவோம் 
பாதகமில்லை!

பள்ளிதாண்டியும் வகுப்பு
அதிலும் 
முன்னால் நிற்கும் படிப்பு
ஓடாதே...ஆடாதே..
கவனமாய்ப் படி என்பார்
ஒப்பித்து ஒப்பித்து 
ஒப்பேத்தும் நிலையில் ...

திடீரென்று கூவுகிறார்
ஒலிம்பிக் ஒலிம்பிக்
தங்கம் இல்லையாம்..
பதக்கம் இல்லையாம்..
அட..நீங்கள்வேறு..
அதெல்லாம் வருத்திடுமா?
இந்த நகைச்சுவைத் திறமை 
யாருக்கும் வராது!

சிரிப்பாய்ச் சிரிக்கிறார்
கண்ணாடி முன்னிருப்பது உணராமல்..
ஒலிம்பிக் ..
அங்குபோனவர் பட்ட பாடு
அப்பப்பா யாருக்குத் தெரியும்?
அதைத் தெரிந்து 
அதற்குக் குரல் கொடுத்தால் ...
அட..நீங்கள் வேறு!அவள் பெண்

Image:thanks Google

ஒயிலாக நடக்கும் பாதையல்ல
முட்கள் அகற்றி, கற்கள் தாண்டி
ஏறியும் குதித்தும் 
கணக்கிலடங்காக்  காயங்கள் 
புறம் தள்ளி 

புதையல்

Image:thx Internet

கரைக்குவர நினைக்கும்போதெல்லாம் 
ஓரலை உள்ளிலிழுக்கும் 
புது திசை...புதுப் பார்வை 
வித்தியாசமான மீன்கள் 
விதவிதமான சிப்பிகள் 
கையில் எடுத்துக் கொண்டு 
கரைவரப் பார்ப்பேன்..

யாழிசை இல்லறம் - ஐங்குறுநூறு 402

  ஐங்குறுநூறு 401 முதல் 410 வரையிலான பாடல்கள் 'செவிலிக் கூற்றுப் பத்து' என்று வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தலைவனும் தலைவியும் திருமணம...