இடுகைகள்

ஏப்ரல், 2009 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

தமிழ் புத்தாண்டு

நிகழ்ந்தவை நினைவாக வருபவை வளமாக தீமைகள் தீர்ந்திட நன்மைகள் நிறைந்திட சுயநலம் சுருங்கிட பொதுநலம் பெருகிட வையத்து மாந்தரெல்லாம் வளம் பெற்று வாழ்ந்திட வாழ்த்துபல சொல்லி வருக புத்தாண்டே! குறிப்பு: 2007 புத்தாண்டுக்கு நான் எழுதியது.