இடுகைகள்

மே, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

தீபத்தின் ஒளியில்

படம்
சுட்டெரிக்கும் வெயிலில்          சூளையில் வெந்துவிட்டும் பட்டாசு ஓட்டிப்           பகலெல்லாம் தேய்ந்துவிட்டும் கட்டிடமும் ஓங்கவே           கல்சுமந்து ஓய்ந்துவிட்டும் தட்டுகள் டம்பளர்கள்            தண்ணீரில் சுத்தமாக்கி முட்டிநிற்கும்  கண்ணீரை            மூக்குறிஞ்சிப் புள்ளிவைத்து எட்டத்தான் பார்க்கிறோம்            எம்வாழ்வில் ஓங்கிடமே திட்டம்தான் வெல்லுமா            தீபத்தின் ஒளியில்!

தேர்தல் நாள்

தேர்தல் நாள் - தினமணி கவிதைமணியில் 16/5/16இல் வெளியிடப்பட்டிருக்கும் கவிதை. வறுமை இருக்கலாம்  வறட்சி இருக்கலாம்  ஆனால்  ஒரு நாள் சோறு உதவாது..