வெண்ணிலா


கிண்டல் பேசும் நட்சத்திரத் தோழிகள் 
மேகத்திரைக்குப் பின்னே நகைத்திருக்க 
கோள்கள் சுற்றும் மைய நாயகனாம் 
அருமைக் காதலன் வருகிறானா 
என்று மெல்ல எட்டிப்பார்க்கும் நிலா 
காதலனின் ஒளிக்கரங்கள் தழுவ 
மகிழ்ச்சியில் நாணி வெண்மையாய் ஒளிர்கிறது!

6 கருத்துகள்:

உங்கள் கருத்தை வரவேற்கிறேன்...

யாழிசை இல்லறம் - ஐங்குறுநூறு 402

  ஐங்குறுநூறு 401 முதல் 410 வரையிலான பாடல்கள் 'செவிலிக் கூற்றுப் பத்து' என்று வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தலைவனும் தலைவியும் திருமணம...